کنگره شرکت های ملی نفتی جهان و اظهارعلاقه به بازار انرژی ایران

شرکت های نفتی مشتاق به بازگشت به بازار غنی انرژی ایران هستند
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ خرداد ۱۳۹۴

لندن - ایرنا - نهمین کنگره 'شرکت های ملی نفتی جهان' در لندن درحالی برگزار شد که کارشناسان و مقامات شرکت کننده با ابراز امیدواری نسبت به لغو تحریم های بین المللی علیه ایران تصریح کردند شرکت های بزرگ نفتی بشدت آماده بازگشت به بازار ایران در صورت لغو این تحریم ها هستند.

منابع خبر