کیفرخواست متهمان پرونده شورای شهر نظرآباد صادر شد

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظر آباد گفت: پرونده ۳نفر از اعضای شورای شهر نظرآباد و ۳ نفر از واسطه گران و یک نفر هم شهردار منتخب با کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب نظرآباد برای تعیین مجازات به دادگاه ارسال می‌شود

منابع خبر