کیهان مخاطب کنایه معاون اول را یافت!

پاسخ جالب کیهان به ادعای معاون اول رئیس جمهور +عکس
فردا
جهان نیوز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

روزنامه کیهان در صفحه نخست خود جمله ای از معاون اول رئیس جمهو را تیتر زد. در این جمله آمده است" کسانی که بابک زنجانی را درست کرده اند باید شرمنده باشند".

منابع خبر
کیهان مخاطب کنایه معاون اول را یافت! جهان نیوز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴