کیوسک/ اخبار ویژه روزنامه های۱۶آذر

جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

آیا رئیس‌جمهور به وعده خود عمل کرده است؟ آقای روحانی در گزارش عملکرد صدروزه گفت آمار اشتغال قبل از ما صفر بود ولی ما سالی ۶۵۸ هزار شغل ایجاد کردیم.

منابع خبر
کیوسک/ اخبار ویژه روزنامه های۱۶آذر جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۶