کی روش: اولویت من صعود به جام جهانی است

ورزش ۳ - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی این بار با لبخند مقابل خبرنگاران قرار گرفت

منابع خبر
کی روش: اولویت من صعود به جام جهانی است عصر ایران - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴