گزارش بانک مرکزی از گرانی۷گروه کالایی

جهان نیوز - ۱۵ مرداد ۱۳۹۳

بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به دهم مردادماه جاری را منتشر کرد که بر اساس آن، قیمت ۷ گروه کالایی افزایش یافته است.

منابع خبر
گزارش بانک مرکزی از گرانی۷گروه کالایی جهان نیوز - ۱۵ مرداد ۱۳۹۳