گزارش برنامه ششم توسعه سازمان میراث فرهنگی تدوین شد

حل مشکلات بخش بهداشت و درمان و تأمین رفاه اجتماعی درگرو برنامه ریزی جامع و هماهنگ در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اجرای کامل برنامه هاست و در این میان بی شک استفاده از تجربیات جوامع موفق و بهره گیری از مشورتهای کارشناسان دیربط نیز، نقش زیادی در تدوین و اجرای این برنامه ها دارد.
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۱۸ مهر ۱۳۹۳

گزارش برنامه ششم توسعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین شده و در آینده نزدیک به معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری ارائه می‌شود

منابع خبر