گزارش تصویری / رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه -۱

گزارش تصویری / رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه -1

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹

عکس/ محسن رضایی

منابع خبر