گفتگوی تلفنی روحانی با پوتین درباره سوریه

جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۴

رییس جمهور در گفتگوی تلفنی با رییس جمهور روسیه، آتش بس و شروع کمکهای نوع دوستانه را گامی در جهت منافع مردم سوریه دانست، گفت: آتش بس نباید به فرصتی برای تجدید قوای تروریست ها تبدیل شود.

منابع خبر