گفتگوی کوتاه پوتین و ترامپ در حاشیه نشست سران اپک

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر