۱۰ درصد جریمه تعلیقی برای نوروزی و قاضی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

تهران- معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس حکم صادره درباره هادی نوروزی و محمد قاضی را اعلام کرد.

منابع خبر
۱۰ درصد جریمه تعلیقی برای نوروزی و قاضی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
جریمه تعلیقی برای خطای نوروزی و قاضی تابناک - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۰ درصد جریمه تعلیقی برای قاضی و نوروزی خبرگزاری فارس - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۰ درصد جریمه تعلیقی برای نوروزی و قاضی باشگاه خبرنگاران - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲