۱۰ راهکار برای کمک به کسی که قصد خودکشی دارد

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

با سوال کردن سر حرف را باز کنید. شما بازجو نیستید، اما اگر به اندازه کافی دلسوزانه سوال کنید می‌توانید به دوستتان کمک کنید که راحت‌تر حرف بزند، مثلا می‌توانید بگویید «به نظرم رو به راه نیستی. چیزی شده؟»

منابع خبر