۱۰:۱۲ ناراحتی ملی پوشان از دستمزدهای دور از شأن | آیا حضور در جمع چهار تیم برتر جهان فقط دو سه هزار دلار می ارزد؟