۱۲ دستگاه خودروی باری به نیازمندان جویای کار دامغان تحویل شد

خبرگزاری مهر - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

دامغان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان از تحویل ۱۲ دستگاه خودروی باری در قالب طرح اشتغال به نیازمندان جویای کار در دامغان خبر داد

منابع خبر