۱۳۰۰ زندانی دیون مالی گلستان به مرخصی رفتند

خبرگزاری میزان - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

رئیس گل دادگستری گلستان گفت: ۱۳۰۰ زندانی جرائم مالی غیرعمد و سبک غیرباندی پس از انجام تشریفات قانونی به مرخصی رفتند

منابع خبر