۱۵:۲۹ مربیان کوبایی جزو گزینه‌ های مدنظر فدراسیون هستند