۲۰ فروردین ماه؛ پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی

پنجمین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی 20 فروردین ماه برگزار می شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
عصر ایران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱

قاضی پرونده فساد بزرگ مالی، تاریخ برگزاری پنجمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده را ۲۰ فروردین ماه جاری اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، قاضی 'ناصر سراج ' روز سه شنبه گفت: تاریخ قطعی پنجمین جلسه محاکمه متهمان فساد بزرگ مالی بیستم فروردین ماه جاری است.

چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی ۸ فروردین ماه جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج و با حضور عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

نخستین جلسه این دادگاه ۲۹ بهمن ماه و دومین و سومین جلسه نیز ۲۱ و ۲۷ اسفندماه سال گذشته به صورت علنی برگزار شده بود.

منابع خبر