۲۰:۱۵ - بگذارید کودکان با پدرشان باشند!

20:15 - بگذارید کودکان با پدرشان باشند!
خبر خونه
خبر خونه - ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

به گزارش فرادید به نقل از تلگراف، این پژوهش نشان می‌دهد که ایجاد حس پدرانه قوی برای فرزند در سال‌های ابتدایی زندگی، بر تمام جنبه‌های زندگی کودک در آینده تاثیر بسزایی دارد. پژوهشگران دانشگاه نیوکاسل همچنین به این نتیجه دست یافتند که «مردان» به فرزند پسر بیشتر از فرزند دختر اهمیت می‌دهند.

این محققان هشدار دادند که اگر والدین کودک از یکدیگر طلاق گرفته باشند، پدر باید بر نقش خود بیفزاید تا خللی در زندگی و رشد کودک وارد نشود. جامعه آماری این مطالعه متشکل از ۱۱ هزار زن و مرد بریتانیایی بود که در سال ۱۹۵۸ به دنیا آمده بودند.

منابع خبر
۲۰:۱۵ - بگذارید کودکان با پدرشان باشند! خبر خونه - ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
بگذارید کودکان با پدرشان باشند! فرارو - ۱۷ فروردین ۱۳۹۴