۲۱:۳۶ - مدیرعامل برج میلاد تغییر کرد

21:36 - مدیرعامل برج میلاد تغییر کرد
خبر خونه
خبر خونه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

به گزارش ایسنا، فرزاد هوشیار پارسیان مدیر عامل سابق برج میلاد جایگزین زارع صفت به عنوان مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات شهرداری تهران منصوب شد.

شریفی مدیرعامل جدید برج میلاد پیش از این مدیر شرکت پیام رسا بود.

همچنین، رضایی جایگزین سردار آقامیر در سازمان ورزش شهرداری تهران و زمانی به عنوان مدیر کل سلامت شهرداری منصوب شد.

منابع خبر
مدیرعامل برج میلاد تغییر کرد عصر ایران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳