«۲۳ نفر» دلی است نه سفارشی

جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، از نمایش آثار برگزیده جشنواره هنر مقاومت خودداری کرد و به جای آن، تابلوهای مفهومی و انتزاعی را به کار برد!

منابع خبر
«۲۳ نفر» دلی است نه سفارشی جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷