۶۰۰ مددجوی قزلحصار در دهه اول محرم به مرخصی رفتند

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

مدیر ندامتگاه قزلحصاراز اعطای ۶۰۰ فقره مرخصی به مددجویان این ندامتگاه همزمان با فرا رسیدن دهه ماه محرم خبر داد

منابع خبر