۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در کرمانشاه معدوم شد

خبرگزاری میزان - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیش از ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد کشف و معدوم شد

منابع خبر
۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در کرمانشاه معدوم شد خبرگزاری میزان - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸