۷۰۵ نفر از نیرو‌های آتش نشانی تبدیل وضعیت می‌شوند

خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

معاون منابع انسانی شهرداری تهران از تبدیل وضعیت ۴۰۵ آتش نشان خبر داد

منابع خبر