۷۲۴ درمان طلایی برای سکته‌های مغزی

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۷۲۴ درمان طلایی برای سکته‌های مغزی وجود دارد

منابع خبر