۷۵ هزار طرح نیمه تمام در کشور

روز - ۴ شهریور ۱۳۹۳

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت : ۷۵ هزار طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به چهار میلیون و ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش ایرنا محمد شریعتمداری روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که با هدف تهیه مقدمات سفر هیات دولت به این استان تشکیل شده بود افزود : با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود ۲۴ سال طول می کشد که این طرحها و پروژه ها به اتمام برسد.

وی با بیان این که طی سالیان گذشته فضای بی اعتمادی در سایه وعده داده شده و انجام نگرفته در سطح کشور شکل گرفته گفت: سفرهای دولت که تحت عنوان کاروان تدبیر و امید صورت می گیرد بر پایه نظامات جدیدی پیش می رود و این کاروان جز در ضرورتها وعده مجددی نمی دهد که قابلیت عمل نداشته باشد.

منابع خبر
۷۵ هزار طرح نیمه تمام در کشور روز - ۴ شهریور ۱۳۹۳
وجود ۷۵ هزار طرح نیمه تمام در کشور تابناک - ۴ شهریور ۱۳۹۳