۷۹۴ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در مازندران بررسی شد

خبرگزاری میزان - ۱۶ آبان ۱۳۹۶

رییس کل دادگستری مازندران از بررسی ۷۹۴ فقره پرونده تغییر کاربری اعم از مجاز و غیر مجاز خبر داد

منابع خبر