انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری

در حاشیه تجمع هواداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
گویا
اخبار روز -

 گفتگو با بهروز خلیق
پیرامون 
انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری

در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
روز چهارشنبه ١٢ ماه ژوئن ۲۰۱۳ (٢٢ خرداد ۱۳۹۲) ساعت ۲۰.۰۰ تا ۲٣.۰۰ شب به وقت اروپای مرکزی

آدرس اتاق:
Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر
انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری اخبار روز -
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۹۶ کشور و در ۱۲۸ حوزه عصر ایران -
فیلم / نقش خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری پیک ایران -
در حاشیه تجمع هواداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گویا -
بلوک های متضاد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ندای سبز آزادی -