"جایگزین توافق با ایران خودزنی است"

جهان نیوز -

وی چشم انداز مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت که هر دو طرف به دنبال رسیدن به نتیجه هستند.

منابع خبر
"جایگزین توافق با ایران خودزنی است" جهان نیوز -
برژینسکی: جایگزین توافق با ایران خودزنی است تابناک -
برژینسکی: جایگزین توافق با ایران خودزنی است خبرگزاری فارس -