مرگ بر آل‎سعود بر دیوارهای یمن

مرگ بر آل‎سعود بر دیوارهای یمن/عکس
فردا
جهان نیوز -

در پی حملات وحشیانه جنگنده های رژیم آل سعود و به خاک و خون کشیدن مردم بی دفاع یمن این روزها بر روی در و دیوار های شهر های یمن نوشته های مرگ بر آل سعود به کرات دیده می شود.

منابع خبر
مرگ بر آل‎سعود بر دیوارهای یمن جهان نیوز -
مرگ بر آل‎سعود بر دیوارهای یمن/عکس فردا -