آمریکا: به حمایت از حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهیم

صدای آلمان -

به گفته مشاور امنیت ملی دولت آمریکا این کشور به حمایت از حقوق بشر و حق دسترسی آزاد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران ادامه می‌دهد. او از ایران خواست به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه سفر به این کشور را بدهد

منابع خبر
آمریکا: به حمایت از حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهیم صدای آلمان -
آمریکا می گوید به حمایت از حقوق بشر در ایران ادامه می دهد پیک ایران -
رایس: آمریکا به دفاع از حقوق بشر در ایران متعهد است گویا -
رایس: آمریکا به دفاع از حقوق بشر در ایران متعهد است انقلاب اسلامی -
رایس: آمریکا به دفاع از حقوق بشر در ایران متعهد است ندای سبز آزادی -