عکس/ صفحه اول روزنامه ها، شنبه ۲۴ مرداد، ۱۴ آگوست (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، شنبه 24 مرداد، 14 آگوست (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۲۳ مرداد ۱۳۹۴



منابع خبر
صفحه اول روزنامه های صبح شنبه ۲۴ مرداد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ مرداد ۱۳۹۴