وقتی چماق جواب عکس می‌دهد/ کاریکاتور

وقتی چماق جواب عکس می‌دهد/ کاریکاتور
آفتاب
آفتاب -

آفتاب: تحریک تظاهرکنندگان با اسلحه و ضرب و زور همیشه نتیجه عکس داده است. تحریک تظاهرکنندگان با اسلحه و ضرب و زور همیشه نتیجه عکس داده است. در طول تاریخ بارها شاهد این اتفاق‌ها بوده‌ایم. اما حیف که حاکمان از این کار عبرت نمی‌گیرند. این بار دیکتاتور مصر همانند همه دیکتاتورهای دیگر باز هم این روش اشتباه را به کار گرفته است.

"این بار دیکتاتور مصر همانند همه دیکتاتورهای دیگر باز هم این روش اشتباه را به کار گرفته است"به رغم کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر از تظاهرکنندگان مبارک برای حفظ بقای خود همچنان به زور متوسل شده است. کاریکاتوریست روزنامه الشرق الاوسط این رفتار را به خوبی نمایش داده است

منابع خبر
وقتی چماق جواب عکس می‌دهد/ کاریکاتور آفتاب -
وقتی چماق جواب عکس می دهد/کاریکاتور خبر آنلاین -
وقتی چماق جواب عکس می دهد/کاریکاتور خبر آنلاین -