احیا و حفظ صنایع دستی مهریز به فرهنگ سازی نیاز دارد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

یزد - ایرنا - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهریز گفت: حفظ و احیای صنایع دستی که نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال دارد به همکاری رسانه های گروهی و نهادهای آموزشی و فرهنگی برای فرهنگ سازی بیشتر و معرفی آن نیاز دارد

منابع خبر
احیا و حفظ صنایع دستی مهریز به فرهنگ سازی نیاز دارد خبرگزاری جمهوری اسلامی -