اهدای اعضای بدن آتش نشان فداکار

فردا -

مهر: پس از تائید مرگ مغزی آتش نشان فداکار تهرانی از سوی پزشکان و رضایت خانواده او، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا می شود.

فردا این آتش نشان به بیمارستان مسیح دانشوری انتقال داده می شود تا پس از آزمایش های لازم اعضای بدن او اهدا شود.

آتش نشان فداکار دیروز در جریان نجات جان یک دختر ۹ ساله از میان دود و آتش ، ماسک اکسیژن خود را بر روی دهان آن دختر گذاشت.

منابع خبر
اعضای بدن آتش‌نشان فداکار تهرانی اهدا می‌شود خبرگزاری فارس -
اهدای اعضای بدن آتش نشان فداکار فردا -
مرگ مغزی آتش‌نشان فداکار جهان نیوز -
اعضای بدن آتش نشان فداکار اهدا می شود تابناک -
مرگ مغزی آتش‌نشان فداکار/ اهدای اعضای بدن به بیماران نیازمند عصر ایران -