اهدای اعضای بدن آتش نشان فداکار

فردا - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهر: پس از تائید مرگ مغزی آتش نشان فداکار تهرانی از سوی پزشکان و رضایت خانواده او، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا می شود.

فردا این آتش نشان به بیمارستان مسیح دانشوری انتقال داده می شود تا پس از آزمایش های لازم اعضای بدن او اهدا شود.

آتش نشان فداکار دیروز در جریان نجات جان یک دختر ۹ ساله از میان دود و آتش ، ماسک اکسیژن خود را بر روی دهان آن دختر گذاشت.

منابع خبر
اعضای بدن آتش‌نشان فداکار تهرانی اهدا می‌شود خبرگزاری فارس - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
اهدای اعضای بدن آتش نشان فداکار فردا - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
مرگ مغزی آتش‌نشان فداکار جهان نیوز - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
اعضای بدن آتش نشان فداکار اهدا می شود تابناک - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲