حبس ابد برای متهمان اختلاس از بیمه

حکم حبس ابد برای تعدادی از محکومان پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران
بی بی سی فارسی
فردا - ۴ مهر ۱۳۹۱

فارس: قاضی مدیر خراسانی از صدور حکم حبس ابد برای تعدادی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران خبر داد.

سیامک مدیرخراسانی قاضی پرونده اختلاس از بیمه ایران اظهار داشت: حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران امروز صادر شد.

رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ادامه داد: تعدادی از متهمان این پرونده تبرئه و تعداد دیگری نیز به حبس ابد محکوم شدند.

دادگاه بیمه ایران در خرداد و تیر امسال طی ۱۳ جلسه برگزار و در این مدت به اتهامات بیش از ۸۰ نفر از متهمان پرونده رسیدگی شد

منابع خبر