انتقاد فراهانی از افزایش سقف بودجه سال آینده شهرداری به ۱۹ هزار میلیارد تومان

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از افزایش سقف بودجه سال آینده شهرداری به ۱۹ هزار میلیارد تومان انتقاد کرد

منابع خبر