میزان خروج پول رایج کشور توسط مسافران افزایش یافت

میزان خروج پول رایج کشور توسط مسافران افزايش يافت
همشهری
همشهری -

پول ‌و بانک- همشهری آنلاین:شورای پول و اعتبار در یکهرار و یکصد و پنجمین جلسه خود حداکثر میزان ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر را افزایش دادبه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شورای پول واعتبار در یکهزار و یکصدو پنجمین جلسه خود که در تاریخ۲۶/۸/1388  برگزار شد، پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش حداکثر میزان ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر( اتباع ایرانی یا خارجی ) از مبلغ پانصد هزار (۰/۵۰۰ ) ریال به مبلغ پنج میلیون (۰/۰/۵) ریال را به تصویب رساند

منابع خبر
میزان خروج پول رایج کشور توسط مسافران افزایش یافت همشهری -
میزان ورود و خروج پول توسط هر مسافر ۵ میلیون ریال تعیین شد خبرگزاری مهر -