رای نیاوردن جنتی، مصباح و یزدی چقدر محتمل است؟

خبرگزاری سپاه: دشمن توطئه کرده که جنتی، یزدی و مصباح رأی نیاورند
کلمه
بی بی سی فارسی - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

در هفته های اخیر، فراخوانی در شبکه های مجازی به جریان افتاده که موضوع آن، تلاش برای رای نیاوردن محمد یزدی، احمد جنتی و محمدتقی مصباح یزدی در انتخابات مجلس خبرگان است. گفتگویی با حسین باستانی

منابع خبر
توطئه دشمن علیه جنتی، یزدی و مصباح جهان نیوز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴