قیمت خرید تضمینی برنج در شمال

قيمت خريد تضميني برنج در شمال اعلام شد
خبرگزاری فارس
عصر ایران -

فارس: رئیس سازمان بازرگانی مازندران قیمت خرید تضمینی برنج را از سوی دولت اعلام کرد. عباسعلی وفایی‌نژاد اظهار داشت: بر اساس توافق‌انجام شده قیمت فجر، خزر و ساحل به قرار کیلویی هزار و ۳۵۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود. وی قیمت نوع ندا و نعمت را هزار و ۵۰ تومان اعلام کرد. رئیس سازمان بازرگانی مازندران قیمت سپیدرود را هزار و ۲۰۰ تومان اعلام و قیمت تضمینی خرید برنج نوع آمل دو و سه را نیز ۸۵۰ تومان رشمرد. وفایی‌نژاد با تاکید بر اینکه بخشی از برنج سال گذشته شمالی‌ها در انبارهایشان مانده است، خاطرنشان کرد: دولت سعی دارد از طریق خرید تضمینی پرمحصول و توافقی برنج طارم و محلی، مشکلات این بخش از کشاورزان را کم کند.

"عباسعلی وفایی‌نژاد اظهار داشت: بر اساس توافق‌انجام شده قیمت فجر، خزر و ساحل به قرار کیلویی هزار و ۳۵۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود"رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: ۳۸ درصد از سطح زیر کشت اراضی مازندران به برنج اختصاص دارد و ساماندهی بازار این محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. وی با تاکید بر اینکه ۴۲ درصد از برنج مورد نیاز کشور در مازندران تولید می‌شود، تصریح کرد: ۳۱ درصد از جمعیت مازندران در تولید برنج نقش دارند. وفایی‌‌نژاد در عین حال اظهار داشت: ۹۵ درصد از جمعیت کشورمان مصرف‌کننده برنج هستند

منابع خبر
قیمت خرید تضمینی برنج در شمال عصر ایران -
قیمت خرید تضمینی برنج در شمال اعلام شد خبرگزاری فارس -