دولت چین با هدف جلوگیری از پیرتر شدن جمعیت این کشور اجرای قانون تک فرزندی را در سراسر چین لغو کرد.

واحد مرکزی خبر -

به گزارش واحد مرکزی خبر  ، براساس تصمیم جدید دولت چین که از دیروز به اجرا گذاشته شده است ، از این پس هر زوج فقط می توانند دو فرزند داشته باشد و داشتن فرزندان بیشتر ممنوع  و مستلزم مجازات های قانونی است.

دولت چین با تصویب قانونی در سال ۱۹۸۲ داشتن بیش از یک فرزند را برای خانواده ها ممنوع کرده بود و همین اقدام سبب پیر شدن جمعیت چین شده است.

بررسی ها نشان داده است در صورت ادامه اجرای قانون تک فرزندی بیش از 30 درصد جمعیت چین تا سال ۲۰۵۰ بیش از 60 سال سن خواهند داشت.

منابع خبر
لغو قانون تک فرزندی در چین تابناک -
لغو قانون تک فرزندی در چین جهان نیوز -
لغو قانون تک فرزندی در چین الف -
لغو قانون تک فرزندی در چین عصر ایران -
لغو قانون تک فرزندی در چین واحد مرکزی خبر -