پارک به سبک ایرانی درانگلیس+تصاویر

پارک به سبک ایرانی درانگلیس (تصویر)
گویا
جهان نیوز - ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

اقدام یک راننده در انگلیس به پارک کردن خودرویش در فاصله بسیار نزدیک به خودروی کناری آنچنان در فرهنگ رانندگی اروپایی عجیب آمده که آن را سوژه مهم ترین خبر یک روزنامه مشهور انگلیسی کرده است. این روزنامه از اصطلاح خودخواهانه پارک خودرو استفاده کرد.

منابع خبر
پارک به سبک ایرانی درانگلیس+تصاویر جهان نیوز - ۲۹ بهمن ۱۳۹۳