قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی!

جهان نیوز -

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه پیوست فرهنگی ارائه خدمات تماس تصویری موبایل در دست بررسی این مرکز قرار دارد، گفت: اپراتور سوم تلفن همراه تا زمانی که این پیوست فرهنگی تدوین و ابلاغ نشود نمی تواند و نباید خدمات تماس تصویری داشته باشد.

منابع خبر
قطع مکالمات تصویری با تلفن همراه رایتل در ایران رادیو زمانه -
قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی! جهان نیوز -
قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی پیک ایران -
قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی عصر ایران -
قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی! آفتاب -