تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های ۲۶ مرداد افغانستان

خبرگزاری فارس - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون انتقاد مجلس از عملکرد برخی ادارات دولتی، توزیع شناسنامه‌های الکترنیک از دو روز دیگر و تحریم داروهای پاکستانی اختصاص دادند

منابع خبر
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور خبرگزاری فارس - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴