پای چینی‌ها در کفش تولید‌کنندگان ایرانی

پاي چيني‌ها در كفش توليد‌كنندگان ايراني
همشهری
پیمانه -

این روزها واردات بی‌رویه رسمی و قاچاق بسیاری از کالاها به معضل اصلی تولید‌کنندگان داخلی تبدیل شده به‌نحوی که عرضه انواع محصولات کشاورزی و صنعتی با قیمت‌های بسیار نازل، کسب و کار تولید‌کنندگان داخلی را از رونق انداخته است

منابع خبر
پای چینی‌ها در کفش تولید‌کنندگان ایرانی پیمانه -
پای چینی‌ها در کفش تولید‌کنندگان ایرانی فردا -
پای چینی‌ها در کفش تولید‌کنندگان ایرانی... همشهری -