اردوغان از کشته شدن ۴ نفر در تظاهرات ترکیه خبر داد

آفتاب - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
منابع خبر