ماجرای دپو ۱۸ هزار تن گوشت وارداتی

فردا - ۸ روز قبل

طبق برآوردها بیش از ۷۰۰ کانتینر گوشت وارداتی در بنادر و گمرکات دپو شده که علت آن ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و وجود موانع در تجارت خارجی است

منابع خبر