متهمان به کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل مکلف شدند

خبرگزاری میزان -

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رای جایگزین حبس برای سه متهم خبر داد و گفت: این متهمان به انجام خدمات عمومی رایگان و کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل به مدت سه ماه هر روز سه ساعت با هماهنگی هلال احمر مکلف شدند

منابع خبر
متهمان به کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل مکلف شدند خبرگزاری میزان -