کشف یک سیستم جاسوسی صهیونیستی درلبنان

کشف ابراز جاسوسی رژیم صهیونیستی در کوه‌های لبنان

خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

نیروهای مقاومت موفق به کشف یک سیستم جاسوسی متعلق به رژیم صهیونیستی در خاک لبنان شدند.

منابع خبر
کشف یک سیستم جاسوسی صهیونیستی درلبنان جهان نیوز - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶