عشقی کمیاب و ماندگار در قرن ۲۱

عشقی کمیاب در قرن ۲۱/تصاویر
فردا
جهان نیوز - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

زن ۷۶ ساله چینی همسر نابینایش را ۳۰ سال هدایت کرد. این زن با وجود ناتوانی در راه رفتن همیشه امیدوار است و می گوید: وقتی با همسرم هستم احساس شادی می کنم و تا آخر عمر در کنار او خواهم ماند. این زن چینی می گوید: من چشم او هستم و او تمام چیزی است که من در این زندگی دارم. ۵۵ سال از ازدواج این زوج چینی می گذرد اما فرزندی ندارند و از سال ۱۹۸۵ تاکنون این زن هر آنچه در خیابان ها می بیند برای همسرش توصیف می کند.

منابع خبر
عشقی کمیاب و ماندگار در قرن ۲۱ جهان نیوز - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
عشقی کمیاب در قرن ۲۱/تصاویر فردا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴