آینده:ضرغامی گزینه مورد حمایت احمدی نژاد برای دوره بعد ریاست جمهوری است

«تله» ریاست جمهوری برای ضرغامی!
شفاف
خبر آنلاین -

سیاست > انتخابات  - آینده نوشت: ‫در حالی که هنوز دو سال و نیم به انتخابات ریاست جمهوری وقت باقی است، برخی از قرار دادن تله ریاست جمهوری برای ضرغامی توسط برخی حامیان دولت خبر می دهند.  در شرایطی که بعد از هشدارها و پیش بینی های صریح آیت الله جنتی و آیت الله یزدی، دو چهره تعیین کننده شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت قطعی اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری و افول امید به شانس مشایی در انتخابات، حامیان دولت را به سوی گزینه های دیگر سوق داده، هم اکنون برخی رسانه ها و بولتن های خاص نزدیک به دولت از ضرغامی به عنوان گزینه مورد حمایت احمدی نژاد در دوره بعد خبر می دهند، به گونه ای که حتی برخی سایتهای حامی دولت هم این اخبار محفلی را آشکار کردند.این در حالی است که با توجه به رویکرد دولت و تمایل شدید برخی افراد تعیین کننده در اردوگاه احمدی نژاد به مشی و فعالیت جداگانه از دیگر اصولگرایان، در صورت کنار رفتن گزینه مشایی، فضاسازی آرام آرام برای گزینه بعدی از هم اکنون طبیعی است و همین امر باعث می شود تا طرح ضرغامی به عنوان گزینه حامیان دولت باورپذیر شود. ‫این اقدام با دو هدف صورت می گیرد: ‫اول اینکه این خبر، حرف و حدیث ها درباره تلاشهای تبلیغاتی حامیان دولت که به گفته برخی منابع از مدتها قبل در شهرستانها چراغ خاموش شروع شده و توسط اصولگرایان منتقد دولت مورد انتقاد قرار گرفته و علنی شده را تحت الشعاع قرار دهند. ‫دوم این که با این روش سعی دارند ضرغامی را با این وعده که قرار است در انتخابات روی او سرمایه گذاری شود، متمایل و وامدار کرده و با جذب وی، صداوسیما را کاملا در اختیار دولت قرار دهند. در این زمینه، علاوه بر پوششهای مداوم یکسویه ومداوم صداوسیما به عملکرد دولت، چرخش واضح در خصوص پرونده معاون اول رئیس جمهور و پخش اتهامات وی به منتقدانش به عنوان درددل از ثمرات این موضوع به شمار می رود.

/۲۸۱۱۹

منابع خبر
«تله» ریاست جمهوری برای ضرغامی! شفاف -